Niezabudowane działki znajdujące się bardzo blisko miasta zazwyczaj są terenami poprzemysłowymi. Po takie atrakcyjne działki bardzo często sięgają deweloperzy, którzy chcą na nich budować, jednak żeby do tego doszło muszą liczyć się z kosztami poniesionymi na remediację ziemi.

Skala występowania zanieczyszczeń na działkach pod zabudowę nie jest do końca oszacowana, a brak konkretnych danych wynika z braku wykazów, które tereny są zanieczyszczone. Chodzi tutaj nie tylko o tereny lokalne ale również te ogólnopolskie. Według danych przygotowanych przez Instytut Ochrony Środowiska i Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych powierzchnia terenów zanieczyszczonych wynosi ponad 800 tys. ha, a powierzchnia obszarów poprzemysłowych wynosi prawie 3,95 mln ha. Niestety nie we wszystkich miastach, w których występują tereny poprzemysłowe przeznaczone pod zabudowę nie ma oszacowanej skali zanieczyszczeń takich terenów. W takich przypadkach dochodzi również niska świadomość deweloperów odnosząca się do przeprowadzenia remediacji. Deweloperzy bagatelizują zanieczyszczenie gleby i bardzo często nie wykonują remediacji aby zminimalizować koszty budowy.

Czy chodzi tylko o pieniądze?
Przed rozpoczęciem budowy każdy zobligowany jest do przeprowadzanie badań geotechnicznych, niestety tego przymusu nie ma już przy badaniach środowiska wodno-gruntowego, na którym ma powstać dana inwestycja. Bardzo często deweloperów zniechęcają koszty remediacji gruntu, które niekiedy sięgają prawie 30 tys. złotych, i zależą od bardzo wielu czynników. Niestety ocena poziomu zanieczyszczenia powinna być wykonana za każdym razem budowy na terenach poprzemysłowych bez względu na koszty jakie takie badanie generuje.

Deweloperzy jednak badają?
Badania gruntu oraz jego oczyszczenie leży w kwestii osoby władającej gruntem, gdzie średni czas dewelopera jako właściciela gruntu wynosi około 5 do 6 lat. Same badania ziemi zostają przeprowadzane bardzo często, a niektóre firmy budowlane maja je nawet wpisane w swój dziennik budowy, tak aby każdy nawet najmniejszy szczegół był na najwyższym poziomie. Bardzo często firmy wypowiadają się również za przeprowadzeniem remediacji ze względu na odpowiedzialne podejście do swojej pracy.

Przysługa dla miasta
Remediacja terenu jest również pewnego rodzaju przysługa dla miasta, w którym zostaje przeprowadzona inwestycja. I zazwyczaj po przeprowadzeniu badań deweloperzy wybierają zabudowę handlową lub ponownie przemysłową.

Milczenie złotem?
Niestety nie zawsze zdarza się również tak, że firmy budowlane albo sami deweloperzy są skłonni przeprowadzić remediację terenu. Wśród wielu firm i deweloperów znajdą się także i tacy, dla których proces remediacji jest wyrzuceniem pieniędzy w błoto i nie warto pchać się w robienie badań. Takie podejście jest niestety z krzywdą nie dla deweloperów ale w późniejszym czasie dla ludzi mających zamieszkać na takim terenie.

Więcej na: www.hydrogeotechnika.pl

Deweloperzy lekarzami miast