Akredytacja laboratorium – w jaki sposób podnosi pewność uzyskiwanych wyników?
testDNA Sp. z o.o. Sp. k. jest laboratorium badawczym, które uzyskało akredytację PCA [w obszarach: Analiza polimorfizmu DNA oraz pokrewieństwa, Metoda: Multipleks PCR z] zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025
Certyfikat z akredytacji laboratorium jest bowiem dla osoby wykonującej badanie gwarancją pewnego wyniku. Jest to istotne w tak drażliwych kwestiach, jak przeprowadzanie testu ojcostwa.
Certyfikat z akredytacji – efekt roku pracy całego zespołu badawczego
W tym czasie laboratorium zmuszone było na nowo zdefiniować wszystkie stosowane przezeń procedury, dokonać szeregu kontrolnych działań oraz – jeśli było to konieczne – dokonać pewnych modyfikacji niektórych dotychczas wykonywanych działań.
Powyższe działania podejmowano w jednym celu: dowiedzenie, że procedura badawcza stosowana przez dane laboratorium cechuje się wysokim stopniem pewności i jest dostosowana do panujących warunków.
W ramach implementacji normy ISO 17025 przygotowano 16 różnych procedur odnoszących się do wybranych aspektów pracy danego laboratorium. Procedury obejmowały takie działania, jak np.

sposób przechowywania dokumentacji,
ochrona danych osobowych,
postępowanie w związku ze skargami ze strony klientów.

Akredytacja udzielana przez Polskie Centrum Akredytacja ma za zadanie wprowadzenie do pracy wykonywanej przez laboratorium standardów charakterystycznych dla innych krajów Unii Europejskiej. Dzięki akredytacji, wyniki badań laboratoriów, które ją uzyskały, mogą być respektowane nie tylko w Polsce, ale także poza granicami kraju.
Podczas starań podejmowanych przez laboratoria w celu uzyskania akredytacji niezmiernie ważną rolę przypisuje się odpowiedniej walidacji metod badawczych i systemu zarządzania jakością.
Laboratorium prowadzi badania z wykorzystaniem właściwej metody badawczej
Właściwa metoda badawcza, tzn. metoda poprawna, o wysokim stopniu pewności – tylko taka może sprawdzić się podczas testów na ojcostwo. Metoda cechuje się takimi właściwościami, jak: powtarzalność, odtwarzalność, poprawność, stabilność, specyficzność.
Aby zapewnić odpowiednią jakość badań, przygotowano kompleksowy plan systemu zarządzania jakością, w skład którego wchodzi m.in.:

Wymóg obecności drugiego pracownika podczas kluczowych etapów analizy,
Dobry stan techniczny wyposażenia laboratorium zapewniany przez przeprowadzanie regularnych przeglądów,
Dbałość o sterylne warunki pracy laborantów,
Objęcie kompleksowym systemem szkoleń nowych pracowników laboratorium.

Podczas rozważań dotyczących akredytacji należy pamiętać, że ważne jest nie tylko zdobycie akredytacji – istotne jest ciągłe utrzymywanie dobrej jakości.

Więcej na temat akredytacji na stronie: laboratoryjnie.pl

Akredytacja PCA