Akredytacja PCA

Akredytacja laboratorium – w jaki sposób podnosi pewność uzyskiwanych wyników? testDNA Sp. z o.o. Sp. k. jest laboratorium badawczym, które uzyskało akredytację PCA [w obszarach: Analiza polimorfizmu DNA oraz pokrewieństwa, Metoda: Multipleks PCR z] zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025…