OCZYSZCZANIE SPALIN
Podczas pracy silnika zachodzi proces spalania ropy naftowej. W wyniku tego powstaje para wodna i dwutlenek węgla. Jeśli spalanie jest niepełne, wydzielają się również do otoczenia toksyczne związki chemiczne. Najbardziej szkodliwe są tlenki azotu i cząstki stałe. W celu przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska, powstało wiele różnych systemów oczyszczania spalin.

Ograniczanie wydobywania się trujących gazów i cząstek stałych

Przeciwdziałanie emisji trujących składników polega na doprowadzeniu do pełniejszego spalania paliwa. W latach 60-tych w Ameryce wprowadzono sposób dopalania poprzez pompowanie gorącego powietrza do wydechu. Nie był to system doskonały, więc od roku 1975 zarządzono obowiązkowe montowanie katalizatorów. Potem pojawiły się systemy cyrkulacji spalin. Dzięki kilkukrotnemu obiegowi gazów spalinowych następuje pełniejsze spalanie, co zapobiega wydobywaniu się cząstek stałych. W Europie układy recyrkulacji spalin zaczęto stosować dopiero w latach 70-tych. Dawniej ruchliwe ulice polskich miast były pełne szkodliwych gazów wydobywających się z rur wydechowych samochodów. W Polsce obowiązek montowania katalizatorów powstał w roku 1995, wtedy ta sytuacja nieco się poprawiła. Od roku 2010 każdy samochód należy obowiązkowo wyposażyć również w filtr cząstek stałych.
Bardziej zaawansowany technicznie katalizator dla silników diesla to DPF. Cząsteczki sadzy zatrzymują się w kanalikach i na płytkach pokrytych warstwą związków ceru i platyny. Później wypalają się one przez zwiększenie temperatury. Najbardziej skuteczny jest filtr DPF, w którym podwyższanie temperatury spalin odbywa się poprzez dodatkowe obciążenie silnika. Inny typ filtru – tak zwany filtr mokry, działa na zasadzie dopalania cząstek stałych przez wprowadzenie ze znajdującego się w nim zasobnika, specjalnego płynu podwyższającego temperaturę. Jeszcze inny filtr DPF to wtryskiwacz, który podczas przepływu spalin podaje paliwo do filtra. Podwyższa się temperatura i sadza spalana jest lepiej (http://dpfecoserwis.pl/oferta/wymiana-filtrow-dpf).

Neutralizowanie tlenków azotu

W silnikach wysokoprężnych stosowany jest katalizator selektywny SCR. Do spalin przepływających z silnika do katalizatora podawany jest mocznik z wodą destylowaną.Toksyczne tlenki azotu zamieniają się w azot i tlen – nieszkodliwe związki chemiczne. W nowoczesnych modelach samochodów czystość spalin monitorowana jest komputerowo. W razie przekroczenia norm, auto może zostać unieruchomione. Zapobiegliwi kierowcy wożą więc ze sobą zapasową butelkę mocznika.

O czystość otoczenia

Wyposażanie wszelkiego typu pojazdów w urządzenia oczyszczające spaliny wydobywające się z rur wydechowych, ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Regulują to odpowiednie przepisy, nie zezwalające na dopuszczenie do ruchu samochodów bez tych zabezpieczeń. Każdy kierowca powinien też pamiętać, aby utrzymywać te urządzenia w pełnej sprawności poprzez konserwację albo wymianę.

Ilustracje pobrano ze strony: dpfecoserwis.pl/ Podziękowania dla serwisu.

Oczyszczanie spalin